Tanítóképezde, Losonc, 1906

ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—1907. ISKOLAI ÉVRŐL. ♦ A TANÁRTESTÜLET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE BRUNOWSZKY REZSŐ IGAZGATÓ. A LOSONCZI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI TANÍTÓKÉPZŐ-INTÉZET 1907 NYOMATOTT RÓTH SIMON KÖNYVNYOMDÁJÁBAN LOSONCZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék