Ludas Matyi, 1946 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1946-08-18 / 32. szám

Révay József álma Idézet a Szabad Népből: „Hazudni lehet, de mértékkel!*4 TÉVEDÉS?! Hétfőn letartóztatták Szittya Mihály egyetemi hallgatót, aki fasiszta összeesküvést szerve­zett. Köztm azonban kiderült, hogy tévedésről van szó. Munkatársunk jelen volt Szittya kihallgatásánál. Az ál­lítólagos Szittya Mihály nyílt, tekintetű és zártoeülájű fiatal­ember. — Maga Szittya 1 — kér­dezték tőle. legnagyobb meglepetésükre így válaszolt: — Szítom. Bár ezekután kétségtelen, hogy csak tévedésből tartóz­tatták le, 'a rendőrség mégsem bocsájtotta őt szabadon. Az ügyben valószínűleg in­terpellációt fog benyújtani egyik láttat jobboldali képvi­selőnk. A bele se tréfa —■ Vidd fel ezt a dinnyét a Marinak Pestre. — Felvinnóm, de nem tudom jó-e a bele... — Amikor itthon volt, még megevett mindent. .. — Levelet kaptam a sógoromtól Detroitból. Azt kéri, írjam meg a mell bőségem. — Fehérneműt akar küldeni? — Frászt. kiváncsi, hogy még mindig olyan sovány vagyok-e, mint voltam. BENJÁMIN ISTVÁN V.. Nádor-utz» JO Arany, óra, ékszer vétel, eladás, csere K HETI SZÁMUNKAT ÍRTÁK ÉS RA/ZOLTAk, Aranyon Gusztáv Pályi Jenő Byssz Róbert Pártos Jenő Darvas Szilárd Sándor Károly Farkas Lujza Selmeczi Pereme Gábor Andoji Shwott Lajos Gergely Miklós Sz&kmáry László Gei» Sándor Szegő Gizi Hjdvéghy Fenenc Szemes István Heve« Ferwnc Szilágyi Lilla Kajám Tibor Szír« Szabó József Kertész Endre Tahi László Lováezy Márton Török János Nagy Lajo___________________________ Me gjelenik minden vasárnap. Főszerkesztő: QÁL OYÖaOY Felelő* szerkesztő: SZEGEDI «MIL Fel-lés kiadó: PETŐ JÓZSEF Szerkesztőség: és kiadóhivatal: Budapest, József-körút 5. Telefon: 388-110 és 188-182. Nyomatott a ,,Szikra" Lap­vállalat offset-körforgógépein, FelelŐN nyomdavezető: Nedeczky László. Mi történt Mussolini holttestével ? Lapzártakor értesülünk, hogy Alberto paviai szerzetes átadta a hatóságoknak a Mussolini holttestét tartalmazó bőröndöt. Arra a kérdésre, hogy miért lopták el a holt­testet, a szerzetes a következőkben válaszolt: — Kérem, én sohasem politizáltam, a nyomorom vitt rá a lopásra. Paviában olyan nagy a nyomor, hogy már hónapok óta nem láttunk holttestet. Ez a demokrácia hibája, öt évvel ezelőtt, mondjuk, a fasizmus alatt még lényegesen könnyebb volt a helyzet. Ha az embernek hullára volt szüksége, egyszerűen osinált magának egyet. Most kénytelenek vagyunk lopni. A derék szerzetes, miután tettét nem díjas indokból követte el, amit az is bizonyít, hogy a hullát hiánytalanul adta vissza, valószínűleg egészen enyhe'büntetést fog kapni. Tombol az erény De uraim! Hagyjanak nekem békét! Jfafoz itt a tfefe/ A békebeli állapot Egyre Jobban visszatér, Nyolc fillérért kaphatsz cigit Es szivart tizenhatér. Részletre vehetsz szövetet Es a szabó hitelez, Bármit /új a reakció, Óriási siker ez. Pár forintért adják ma már A szövetnek méterii. Szép a forint, jó a forint, Nem Is értem: mért verik. A pénzügy Is rózsásabb és Nem látjuk oly zordonnak, Immár hordárral küldhetünk Rózsacsokrot — Gordonnak. Elnézed a rendőrt, amint S nemcsak a Szabadság-hid áll Zöldet, pirosat int ott Éppen úgy, mint békében, S mily Jól hangzik úgyebár, hogy De talán mi is a vízből „Adj kölcsön egy forintot“. Kint vagyunk már végképpen!! Kiszomborbcm is dühöng a kánikula — Van már valami hivatalos jelentés Kiszombórfból ? — Igen. !A Meteorológiai Intézet jelenti a verekedések után: 38 FOG volt árnyékban. Világpolitikai dinnyevásár John Bull: Én megeszem a görögöt! Uncle Sam: Én megeszem a sárgát! 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék