Ludas Matyi, 1975 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1975-05-29 / 22. szám

AGGÓDÓ KISLÁNY — Akkor is szeretni fogsz, ha nem tudsz többé parkolni a házunk előtt? — Szexuális felvilágosítást akarsz tartani nekem, papa, hát hoztam egy demonstrátort ... RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS HATÁROZATLAN IFJÚSÁG Az igazgató panasza Faludi Gábort, a hajdani Vígszínház igazgatóját egyszer megkér­dezték, hogy megy a színháza? — Tulajdonképpen jól megy — felelte bánatosan az igazgató —, csak éppen fordítva szeretném... — És mi­ért? — Vízszintes 22. és függőleges 13. — hangzott a válasz. Megfejté­sül csak ezt a két sort kell beküldeni legkésőbb június 2-ig erre a címre: Ludas Matyi, 1977 Budapest. Kizárólag levelezőlapon! A meg­fejtők közt háromszor 100 forintot sorsolunk ki. VÍZSZINTES 1. Az autóutazás legolcsóbb módja 4. Középkori spanyol ki­rályság a Pire- íusok között 10. Téli sporteszköz 12. Ismert fémtísztftófolya- dék márkaneve 14. A némafilmek egyik legnagyobb sztárja volt (dán színésznő) 15. önmegtartóztató életet élő ember 17. N. M. O. IS. Fizikai egység 19. Más szavakkal: egész évben 24. Több budai pasa neve volt 25. L. Z. 26. Gyalogos katona 27. Ilyen szerv a tüdő 28. A levegőben is előfor­duló nemes gáz 29. Hírügynökség betűjele 31. A múlt idő jele 33. I.eíró-költemény neve az ó-francia irodalom­ban 35. Dátumrag 36. Vízinövény mással­hangzói 38. Közlekedési jelzőtábla felirata 40. Pecsét felirata a ki­egyenlített számlán 41. Mesterségesen létre­hozott emberi lény 43. Nem gyakran 45. .. tuális 46. Talpraesett, ügyes em­ber Jelzője 48. Pocs ikerszava 50. Javára ... (hasznát látja) 52. A pázsitfűfélék család­jába tartozó gabona­növény 54. Szintén 55. Apró darabokra vágni 58. Vízi emlős 59. Késve érkezni valahova 60. Sérülés — ismert ide­gen szóval 62. A hét vezér egyike FÜGGŐLEGES 1. Gyorsan múló érzelem­re mondjuk 2. Csemegének számító tengeri kagyló 3. Hajdan divatos kártya­játék volt 4. írásbeli feljegyzések céljára szolgái 5. Lent (hangszer, név­elővel) 6. Felelet a ,,mennyien?” kérdésre 7. Esdekel, könyörög 8. Újjászervez — ismert idegen szóval 9. .. márium 10. Komlóból készül 11. Fehérnemű 15. Római filozófus, drá­maíró, államférfi 20. Köd — németül 21. O. V. 23. Igekötő 30. Egy lepkefajta neve 32. Az 1. vízszintes közepe 34. Férfihang 37. Gúnyból ezt az eló- nevet kapta n. Ulászló 38. Az iparban fontos gyanta-félék egyike 39. Édességboltban kapható 40. F. T. O. 42. Több pápa neve volt 44. Olasz névelő 17 ............ amíg sorra kerülsz 49 . Bizalmasan becézett hölgy 50. Egyenletes felületű 51. Jelt ad a karjával 53. Csillag — angolul 56. ... a na (Albániában van) 57. Kipusztít 61. Azonos betűk GYENGÉDSÉG című keresztrejtvényünk megfejtése: ••Vigyázzon, hogy meg ne hűtse ma­gát ilyen könnyű öltözékben!” 100—100 forintot nyertek: GÁBOR JÁNOSNÉ, 1205 BP. BÁ­NYÁSZ ü. 15. NYITRAI ÁGOTA, 8000 SZÉKESFE­HÉRVÁR, LIGETSOR 43. PUCSOK BÉLA, 3535 MISKOLC, MÖRA FERENC 11. 61. A díjakat postán küldjük el. vigyázzonhogyme ádám űrhajó ag seb ráro stan n zárai ist o ege oligarcha zilah nie s hálni szü slozi zpe todt i stola kaunas londoni utas se yr 1 il házszám eke c iker Olga nádas tör ellog knézich el sá ö n pé toledo t nnyüöltözékben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék