Ludas Matyi, 1981 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1981-06-25 / 26. szám

Sugár András: Nyilasi Tibor: Fehér Klára: 1. Kimennék én! Kamerával, mikrofonnal... és felöltözve. 2. Miért, talán van? 3. 12 év múlva eltörölném. Ugyanis hatéves fiam van. 1. Talán negyven év múlva. Akkor is csak úgy, ha én állíthatnám össze a csapatot. 2. A rádió mellett aludnék el. 3. Az érettségit eltörölném, az érettséget köte­lezővé tenném. Hajdú János: Kolozsvári Grandpierre Emil: 1. Nem. Jobban szeretem, ha a lu. moromoii szórakoznak. 2. Ágyban aludnék. 3. Szigorítanám. Az ábécé ismerté­hez kötném. 1. Nem. 2. Azt, amit jelenleg is. Olvasnék 3. Megtartanám. Lehoczky Zsuzsa: Csurka István: 1. Nem!!! Én a meztelensé­get magánügynek tartom. A meztelenségemet annak a fér­finak szánom ajándékként, akit szeretek, és semmiképpen sem tartozik másra. .Elképzel­hetetlennek tartom, hogy a szomszédasszony — akire kü­lönben féltékeny vagyok — ott jöjjön velem szemben az urával, meztelenül. 2. A televízió már hozzánk tartozik, családtag. Én szere­tem, nekem kell, és ha egy- egy este rossz hozzám, hát otthagyom. Ilyenkor bepóto­lom a lemaradásaimat más területen, olyanokat csinálok, amit esetleg miatta elmulasz­tottam. 3. Okvetlenül megtartanám! Mert ahhoz, hogy valaki érett emberré váljon, át kell esni különböző tűzkeresztségeken. Ez az első, és milyen izgal­mas, milyen jó, és óriási si­kerélményt nyújt — ha sike­rül. o(g^o(£^ 1. Ha lenne nudista strind Magyarországon, kimenne-e? 2. Mit csinálna esténkéit, ha nem volna televízió? 3. Megtartaná, vagy eltjrölné az érettségit? 1. Szeretném, ha nudista strand volna Magyar- országon. Látogatnám. 2. Többet járnék színházba, koncertre, tár­saságba; többet játszanám a lemezeimet, többet rádióznék. 3. Az érettségit azonnal eltörölném. Miért? Műveltséget nem ad, szakmát nem ad, igénye­ket viszont ad. Eltereli és szokásaikban, igé­nyeikben megváltoztatja azokat, akik már a nyolcadik általános után mesterséget választa­nának. Ezek esetében négy esztendő vész kárba a népgazdaság szempontjából. Ez olyan egysze­rű, hogy senki sem veszi észre. Dr. Veres Pál, szexológus: 1. Ki. Az ügetőre... (ahol már évtizedek óta folyik a vet- kőzés). 2. Meglepődve értesülök róla, hogy minden este van tele­vízió. 3. A bajok az érettségi után kezdődnek. Akár van, akár nincs. A lényeg az, hogy az érett embereket érett embereknek kéne tekinteni. Rátonyi Róbert: Dr. Szívós István, vízilabdázó: 1. Mellőzném. Nem szeretem a kispolgári csökevényeket. 2. Minthogy kell egy kis kikapcsolódás — magamat kapcsolnám ki. 3. Kardélre hánynám, aki eltörölné. Miért legyen a mai gyerekeknek könnyebb? Bródy János: 1. Már voltam. 2. Ugyanazt. 3. Van, akiét eltörölném. 1. Nem! Megkímélem magam a kritikától, .mely az én koromban levő művésznek sokszor a fejé­hez vágja, hogy nem tudnak semmi újat mutatni! 2. Azt, amit eddig csináltam esténként. Játszanék a színhá­zamban. 3. Megtartanám! Már csak a vendéglátóipar érdekében is. Hogy teljesítenék a tervüket, ha nem lennének érettségi találko­zók? 1. Csak, ha nem lenne kinn egy tábla: „A nagymedencében labdázni tilos!”. 2. Megpróbálnám feltalálni. 3. Miután már az egyetemen is túl va­gyok- — megtartanám. Egy diplomásnak semmi sem drága. 1. Bérletet váltanék! A fürdés és a napo­zás önmagában is testkultúra, de ezen túl a nudista strandon a későbbi csalódásokat ki­záróan tárul fel a meztelen igazság, kiderül­ne, hogy minket sem iparművész tervezett. 2. Több idő jutna olvasásra, gyakrabban járnék moziba, színházba, hangversenyre. Más magas szintű testi-lelki kielégülést a te­levízió sem törölt az esti programomból („Mi­csoda különbség ... ”) 3. Megtartanám, és a házasság előtti jelen­leg formális orvosi tanácsadással együtt, az egész fiatal-felnőtt korosztály számára kellő időben olyan tananyaggal tenném kötelező­vé, aminek elsajátításával feltehetően keve­sebb lenne a bukott nő és a lebukott férfi. Dr. Erdős Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat márka-menedzsere: 1. Feltétlenül. Jugoszláviában mindig meg­teszem. Nincs szégyellnivalóm, legfeljebb né­hány rock-szöveg, amit kiadunk. 2. Ugyanazt, mint eddig, ugyanis ritkán nézem. Nem elvből, hanem azért, mert más­fél évvel ezelőtt elromlott a nyomógombja és nincs időm megjavíttatni. Egész nap helyre­igazító nyilatkozatokat írok. 3. Ebben a kérdésben nem vagyok illeté­kes, ugyanis 15 éves koromban kivágtak a gimnáziumból, azután főiskolai tanár lettem (1948-ban), ezt követően pedig elvégeztem a jogi egyetemet. Ha nyugdíjba megyek, és még lesz érettségi, megpróbálom azt is. Inke László: 1. Ha húszéves lennék, feltétlenül. 2. Ugyanazt, mint most, játszanék a szín­házamban. Ha nem lenne színház és televí­zió, akkor sürgősen ki kéne találni mind a kettőt. 3. Eltörölném, mert a) Aki 12 évig becsü­letesen tanult és tud, annak felesleges iz­galom. b) Aki meg nem tanult és nem tud, azon az érettségi bizonyítvány sem segít.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék