Főgimnázium, Lugos, 1874

A tanjegyek fokozata. I. Az erkölcsi viselet, sittliches Betragen — jelzése. Példás = péld., musterhaft | „ . Dicséretes = dics., lobenswerth J Eminentia. Jó = gut Törvényszerű —■ - törv., den Schulgesetzen entsprechend > — I. Classis. Kevésbe törvényszerű k. törv., minder entsprechend | Nem törvényszerű -- n. törv., nicht entsprechend = II. Classis. II. A szorgalom, Fleiss — érdemjegyei. 1 ernyedetlen ; erny., unermüdlich ^ 2 - kitartó - kitart., ausdauernd I 3 = kellő — kel., genügend \ 4 = hanyatló = hány., uachlassend I 5 = csekély - esek., gering : II. Classis. 6 = semmi - - sem., kein III. Classis. — Eminentia. I. Classis. III. Az egyes tanulmányokban! előmenetel, Leistungen in den einzelnen Lehrgegen­ständen — j elemzése* 1 2 3 4 5 6 1 kitűnő = kit., ausgezeichnet f 2 = jeles —- jel., vorzüglich J 3 = jó, gut I 4 = elégséges = elégs., genügend I 5 -- elégtelen = elégt., nicht genügend = II. ClassÍ8. 6 = = rósz, schlecht - III. Classis. Eminentia. I. Classis.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék