MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT - A MTA III. OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI 27. KÖTET (1979)

27. kötet / 1. sz.

MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III, OSZTÁLYÁNAK FIZIKAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: 1363 BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. SZ. A Magyar Fizikai Folyóirat a magyar fizikus kutatók lapja. A lap célja a magyar fizikai kutatás korszerű szinten való támogatása, elsősorban összefoglaló jellegű cikkek, tanulmányok stb. közlése által. Ilyen dolgozatok megjelentetésével a lap tájékoztatást kíván nyújtani a fizika különböző kutatási területeinek jelenlegi eredményeiről, problémáiról, további célkitűzéseiről. A lap „A klasz­szikus irodalomból" című rovatában rendszeresen közöl egy-egy téma köré csoportosított, immár klasszikussá vált cikkeket, amelyek a témakör befejezése, átlagosan 10—10 dolgozat megjelenése után a folyóiratfüzetekről leválasztva, az alsó lapszámozás szerint összekötve, önálló köteteket képeznek. A folyóiratból évenként egy kötet jelenik meg hat füzetben, füzetenként átlag 6 ív terje­delemben. A kéziratok a következő címre küldendők: Turchányi György egyetemi tanár Biofizikai Intézet 1444 Budapest VIII Postafiók 263 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttatja a szerzőkhöz, de felelősséget a beküldött, el nem fogadott kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. A folyóirat előfizetési ára kötetenként 72 Ft. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. (pénzforgalmi jelzőszámunk 215-11 488), külföldi megren­delések a KULTUPvA Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest I., Fő utca 32. (pénzforgalmi jelzőszám: 218-10 990) útján eszközölhetők. A kéziratokkal kapcsolatban a szerkesztőség a következőket kéri a szerzőktől: 1. A dolgozat elé rövid tartalmi ismertetőt írjanak. 2. A levezetéseknek csak a gondolatmenetét és főbb lépéseit közöljék. Ha részletezésre lesz szükség, a szerkesztőség azt külön fogja kérni. 3. A kéziratokat gépelve, egy oldalra írva, 4 cm-es margóval, kettős sorközzel készítsék el. 4. Az ábrákat ceruzával, sima fehér papírra rajzolják. A nyomda számára a rajzok elkészítését a Kiadó vállalja. 5. Az ábrák alá rövid magyarázószöveget írjanak. 6. A kéziratban az érvényben levő kiadói előírások szerint adjanak szedési útmutatásokat. 7. A szövegben az irodalmi utalásokat szögletes zárójelbe tegyék. Az irodalmi adatok meg­adásakor a folyóiratban kialakult formát használják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék