Szinnyei József - Zsirai Miklós (szerk.): MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 6. évfolyam (1937)

6. kötet / 1-2. szám

TARTALOM. Lap Zolnai Gyula: Idegen szavaink és a nyelvújítás — — — 1 Kisebb közlemények. Ferenczy Géza: Baj van a tőszámnevek és a sor­számnevek körül — — — — — — — — 14 (ó— s).: Egy levél Pestbudáról — — — — — — 18 B. G.: Combiné és társai — — — — — — — 23 —f. —y.: A rádió nyelvrontó furcsaságairól — — 25 Kefyr: Ocassio, September és társaik — — — — 26 Loványi Gyula: A „vurstli" — — — — — — 28 Végh József: Felépítik az elöljáróságot — — — 29 G. E.: Tobzódunk az idegen szavakban — — — 29 Magyarosítás a sportnyelvben — — — — — •— 29 „Katzenjammer" — — — — — — — — — 30' Üzenetek — — — — — — — — — — — — 30 TUDNIVALÓ. A Magyarosan február, április, június, október és de­cember közepén jelenik meg. Terjedelme füzetenként IX ív. Előfizetés egész évre 1 pengő, egyes szám ára 20 fillér. Az előfizetést a M. Tud. Akadémia könyvkiadóhivatalába (Budapest, V., Akadémia-utca 4.) tessék küldeni. Könyvke­reskedésben is elő lehet fizetni. A szerkesztő lakása: Budapest, V., Arany János-u. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék