Nagy J. Béla - Kovalovszky Miklós (szerk.): MAGYAROSAN - NYELVMŰVELŐ FOLYÓIRAT 18. évfolyam (1949)

18. kötet / 1. füzet

TARTALOM. Lap Benkő Loránd: A családnév-változtatás kérdései 1 Nagy J. Béla: Helyesírásunk 6 Lőrincze Lajos: „A magyar helyesírás kitagadottja" 18 Ifj. Ordódy János: Számozó szám — számozó név 24 SZÉLJEGYZETEK. Mikesy Sándor és N. J. B.: M i s s i ó vagy misszió? 27 Elekli László: Elfelejtsünk magyarul? 28 S. Gy.: Hivatalos magyarság 30 Kálmán Béla: Igyekszünk, kéremI 31 Kovalovszky Miklós: Utcán át 32 FIGYELŐ. К. M. és L. I.: A nyelvvédclem kérdései külföldön 32 LAPSZEMLE. Hírlap. — Magyar Nap. — Magyar Nemzet 36 ÜZENETEK. Gy. K.-nak 39 A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYEI. Olvasóinknak készséggel adunk tanácsot, felvilágosítást min­den nyelvhelyességi és helyesírási kérdésben. Munkatársainknak. Kérjük munkatársainkat, hogy cikkeiket lehetőleg gépiratban juttassák el a szerkesztő címére. A papírnak csak az egyik lapjára írjanak, s hagyjanak két-három ujjnyi lap­szélt az esetleges szerkesztői megjegyzéseknek. Olvasóinknak, laptársainknak. Lapszemlénkben szeretnők az 1945 eleje óta megjelent nyelvművelő és nyelvvédő cikkeket lehetőleg hiánytalanul számontartani. Kérjük ezért laptársainkat, a szerzőket és olvasóinkat, szíveskedjenek az ilyen cikkeket tartal­mazó lappéldányokat szerkesztőségünknek megküldeni vagy leg­alább a megjelenés adatait közölni. Hasonló tárgyú önálló kiadvá­nyok, valamint nyelvi szempontból figyelemreméltó munkák bekül­dését ugyancsak kérjük könyvszemle-rovatunk részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék