A MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 1. ÉVFOLYAM (1956)

1. kötet / 1-2.sz.

TARTALOMJEGYZÉK KÉNYI A.: Előszó 3 RALATONI J. —RÉNYI A.: AZ entrópia fogalmáról 9 FÁI. L. : A neutronok lelassításának néhány kérdéséről 41 TAKÁCS L. : Atommag-reaktorok elméletével kapcsolatos néhány valószínűség­számítási kérdésről - 55 PRKKOPA A. —TÖRÖK F.: Lineáris metilszilikon-olajok átrendeződésének mate­matikai tárgyalása, 1 (17 RÉNYI A.—SZENTÁGOTHAI J. : Az ingerületátvitel valószínűsége egy egyszerű kon­vergens kapcsolású synapsis-modellben (Előzetes közlemény) 83 TAKÁCS L. : Egy részecskeszámlálással kapcsolatos valószínűségszámítási problé­máról. — Megjegyzés Békéssy A. ,,Hibás scalerek (jelosztók) való­színűségeloszlásáról" című dolgozatához 93 TAKÁCS L. : Egy közlekedéssel kapcsolatos valószínűségszámítási problémáról... 99 EGERVÁRY J. : Régi ós új módszerek lineáris egyenletrendszerek megoldására ... 109 I.OVASS-NAGY V. : Egerváry J, hipermatrix-algoritmusának alkalmazása több­fázisú transzformátorok matematikai vizsgálatára 125 FREUD G. : A körlemezre vonatkozó Dirichlet -elv alkalmazhatóságáról 151 ADLER GY. —FREUD G. : Ahővezetés differenciálegyenletének maximum-elvéről, I. 157 ADLER GY.: Hővezetési és diffúziós feladatok összetett peremfeltételekkel, TI 1(>7 CZIPSZER J. : Hővezetés végtelen rúdban, П 185 FENYŐ I.: Megjegyzés A differenciálegyenlet-rendszerek egyik formális megoldási módszeréhez 193 FÉNYES T. : Transzformátorállomás villámvédelmével kapcsolatos matematikai problémákról 201 ARATÓ M. : Megjegyzések a „késés-függvénnyel" kapcsolatban 217 PÁL S. : Grafikus-numerikus módszer pontsoros és pontmezős nomogrammok tervezésére. — Függelék : CZIPSZER J. : A projektív értelemben általánosí­tott konvex burkok számáról 223 BÉKÉSSY A. —TÓTH K.: Táblázat az exponenciális-integrál függvényre 273 A MATEMATIKAI KUTATÓINTÉZET OSZTÁLYAINAK SZEMINÁRIUMAIBAN 1955-BEN EL­HANGZOTT ELŐADÁSOK KIVONATAI 295 Az INTÉZET MUNKATÁRSAINAK AZ INTÉZET MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYEIT TARTAL­MAZÓ, 1955. JANUÁR 1. ÓTA MÁSUTT MEGJELENT VAGY SAJTÓ ALATT LEVŐ DOLGOZATAINAK JEGYZÉKE 311

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék