Fresenius Remigius: Bevezetés a minőleges vegyelemzésbe - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 4. (Buda, 1868)

BEVEZETÉS A minoleges vegyelemzésbe vagyis a mütételek, a kémszerek és az ismertebb testeknek a kémszerek iránt való viseletének tana, valamint rendszeres eljárás a gyógyászatban, a művészetekben, mesterségekben és a gazdászatban gyakrabban előforduló testeknek fölismerésére az egyszerű és összetett vegyekben. KEZDŐK ÉS GYAKORLOTTABBAK SZÁMÁRA kidolgozta FRESENIUS REMIGIUS C. Tr. Naesaui herczegi titkos tanácsos , a wiesbadeni vegymiíhely igazgatója , az ugyan­ott létező gazdászati intézetnél a vegytan , természettan és mütan tanára. Egy előszóval LIEBIG JUSTUSTÓL. A szövegbe nyomott 44 fametszettel. A tizenkettedik ujan átdolgozott ós javitott kiadás után FORDÍTOTTA SAY MÓRICZ Tr. KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGYAR ORVOSI HOVVVIilADÓ TÁRSULAT. BUDÁM, A MAGYAR KIR. EGYETEM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1868.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék