Förster Ágoston: A kórboncztan tankönyve - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 10. (Pest, 1869)

KÖRBONCZTAN TANKÖNYVE. ÍRTA FÖRSTER ÁGOSTON TR. A KÓRBONCZTAN NYILV. REND. TANÁRA WÜRZBURGBAN. A NYOLCZADIK, SIEBERT FERTENCZ TR. ÁLTAL SZERZŐNEK HALÁLA UTÁN KIADOTT, BŐVÍTETT ÉS JAVÍTOTT KIADÁS NYOMÁN FORDÍTOTTA LENDVAY BENŐ TR. NÉGY KŐNYOMATÚ TÁBLÁVAL. KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGVAK ORVOSI KÖKVVKIADÖ TÁRSULAT. PEST, 1869. A TÁRSULAT SAJÁTJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék