Taylor Alfréd Swaine: Az orvosi jogtudomány elvei és gyakorlata 2. (Pest, 1870)

AZ ORVOSI JOGTUDOMÁNY ELVEI ÉS GYAKORLATA. ÍRTA TAYLOR ALFRÉD SWAINE, ORYOSTUDOR, A KIR. TÁRSULAT ÉS A KIR. ORVOSI TESTÜLET TAGJA, S A GUY-FÉLt KÓRHÁZBAN A TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSTAN ÉS VEGYTAN TANÁRA. IN CERTIS UNITAS. IN DUBIIS LIBERTAS. IN OMNIBUS VERITAS. II. KÖTET. SEBEK ÉS TESTI SÉRTÉSEK, ÖNELÉGÉS, FULADÁS A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT HARMINC FAMETSZETTEL. FORDÍTOTTA BALOGH KÁLMÁN, NYILVÁNOS RENDES TANÁR A PESTI KIR. EGYETEMEN. KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGYAR 0 R V 0 S I K Ö N Y V K IA I) Ó TÁRSULAT PEST, 1870. KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA, DOROTTYA-ÚTCA H. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék