Naegele H. F. dr.: Szülészeti tankönyv - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 14. (Pest, 1870)

Dr. NAEGELE H. E. EGYKOR HEIDELBERGI EGYETEMI TANÁR SZÜLÉSZETI TA Mi NY VE. HETEDIK KIADÁS, melyet a tudomány haladásának megfeleló'leg átdolgozott ÉS BŐVÍTETT Dr. GRENSER WOLDEMÁR LAJOS, a szász kir. érdemrend és a portug. kir Krisztusrend lovagja, szász kir. titk. tanácsos , a drezdai szüiintézet igazgatója, a szülészet tanára, a szász kir. országos orvosi collegium rendes tagja, egy porosz kir. becsületérem tulajdonosa, a drezdai természet- és gyógytudományi társulat, a societas medica lipsiensis, az Academia quirurjica matritense, a bécsi cs. k. orvostársulat, a sz. pétervari orvosegylet, a berlini, edinburghi, lipcsei szülészeti társulat, a lipcsei csillagászati társulat és a szászkirálysági államorvostani egylet valódi, levelező és tiszteletbeli tagja ; MAGYARRA FORDÍTOTTA P R. p L I H Á L pERENCZ. 31 fametszettel. KIADTA TAGJAI SZAMARA A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT. pEST. A TÁRSULAT SAJÁTJA. 1 8 7 0.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék