Emmert Károly: Különös sebészet tankönyve 2. - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 22. (Budapest, 1874)

A KÜLÖNÖS SEBÉSZET TANKÖNYVE. EMMERT KÁROLY Tr. BERNI EGYETEMI NYILV. REND. TANÁR. A HARMADIK TELJESEN ÁTDOLGOZOTT S RÖVIDÍTETT KIADÁS UTÁN FORDÍTOTTA t NAVRATIL IMRE Tnr. MÁSODIK KÖTET. A HAS, MEDENCZE, VÉGTAGOK ÉS GERINCZOSZLOP SEBÉSZI BETEGSÉGEI. KIADTA TAGJAI SZÁMÁBA A MAGYAR ORVOSI KÖN Y VKI AD Ö-TÁRSTJ LAT BUDAPEST, NYOMATOTT AZ ATHENAEUM NYOMDÁJÁBAN. 1874.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék