Krause Károly dr.: Leiró emberboncztan 1. - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 39. (Budapest, 1881)

A LEÍRÓ EMBE RBONCZTAN KÉZIKÖNYVE. KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORVOSTANHALLGATÓK, GYAKORLÓ ORVOSOK, SEBÉSZEK ÉS TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSOK IGÉNYEIRE AJÁT VIZSGÁLATAI NYOMÁN IRTA D* KRAUSE KÁROLY FR. T. VOLT ORVOSI TITKOS FŐTANÁCSOS ÉS A BONCZTAN TANÁRA HANNOVERBEN. A MÁSODIK KIADÁST SAJÁT VIZSGÁLATAI NYOMÁN EGÉSZEN ÁTDOLGOZTA FORDÍTOTTA Dí KRAUSE VILMOS DF MIHALKOVICS GÉZA EGYETEMI TANÁR GÖTTINGÁBAN EGYETEMI TANÁR BUDAPESTEN KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT. ELSŐ KÖTET. 286 FAMETSZETTEL. BUDAPEST, 1881. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék