Röll M. F.: Az állati járványok tekintettel az osztrák és a német törvényhozásra - A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 40. (Budapest, 1882)

AZ ÁLLATI JÁRVÁNYOK TEKINTETTEL AZ OSZTRÁK ES A NEMET TÖRVÉNYHOZÁSRA ÁLLATORVOSOK ÉS ORVOSOK SZÁMÁRA IRTA ROLL M. F. ti. CS. K. UDV. TANÁCSOS, A BÉCSI ÁLLATORVOSI TANINTÉZET KIÉRD. TANULMÁNYI IGAZGATÓJA ÉS TANÁRA FORDÍTOTTA ÉS AZ ÁLLATJÁRVÁNYI MAGYAR TÖRVÉNYEK- ÉS RENDELETEKKEL BŐVÍTETTE RÓZSAHEGYI ALADÁR tr. EGYETEMI MAGÁNTANÁR BUDAPESTEN. BUDAPEST FR ANKLIN - TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1882.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék