Bodon Károly: A szív és a vérkeringés betegségei és azok gyógyítása (Budapest, 1935)

XXVIII. Különféle betegségek viszonya a vérkeringéshez - XII. A Basedow-kór

nak. Ezek az úgynevezett frustránus, abortiv, vagy atipikus alakok (Basedowoid). Ha az oszlopos tünetek, a golyva, az exophthalmus, az alapanyagcsere nagy fokozottsága, hiányoznak és jóformán csak a szívdobogások vannak jelen, akkor sem fogunk .gyakran tévedhetni, feltéve, hogy a hyperthyreoidismus le­hetőségére is gondolunk, mert ilyenkor tovább kutatva mégis találunk velejáró egyéb jelenségeket, melyek felvéte­lünket támogatják. Ilyenek egy, a szegycsont alatt rejtőző (substernalis) struma, mely nyeléskor felemelkedvén, a ju- gulumba nyomott ujjunkhoz ütődhetik és melyet Roentgen- nel többnyire láthatóvá is tehetünk. Továbbá gyors lesová- nyodás, csillogó szem (kisfokú exophthalmus) tremor, izza- dás, ingadozó kedély állapot — ok nélkül való sírás — haj­hullás, könnyű elpirulás, forróság érzete, a libido sexualis csökkenése, a bőr pigmentatiojának zavarai, bőrfesteny- mentes foltok (vitiligo). Leginkább a 20—40 éves korban lép fel, nőkben sok­szor, 5—10-szer, gyakrabban, mint férfiakban. Persze előfor­dulhat gyermekekben és idősebb emberekben is. Az érverések száma percenkint 100—120, egészen 150-ig. Többnyire szabályos, azonban lehet extrasystolekkal tarkí­tott is. Az érverés telt, de bizony gyakran peckelő jelleget (celer et altus) ölt, úgy, hogy az aorta billentyűk elégtelen­ségére is gondolhatunk, annál könnyebben, mert a vérnyo­más amplitúdója is nagy lehet és mert a nagyobb erek a carotis, subclavia, brachialis, temporalis, sőt az arteria cent­ralis retinae is látható módon lüktetnek. A szívcsúcslökés kihelyezett, elterjedt és emelő. A kopogtatás és a Roentgen a szívnek balfelé való megnagyobbodását mutatják, néha az aorta árnyéka is hengeralakúan szélesedett. A szívhangok feltűnően hangosak, különösen az első hang; az aorta II. ékelt. A szegycsont közepén néha funkcionális systoles, fúvós zörejt hallunk, mely a bal viszeres szájadéknak a szív nagyobbodása folytán beállott elégtelenségének következ­ménye. A felsorolt tárgyi tünetek mellett gyakori alanyi tüne­tek, nagyjában a következők: Homloktérben vannak a he­ves szívdobogási rohamok, melyek a beteget nagyon meg- kinozhatják. Emlékeztetnek a paroxysmalis tachycardia ro­hamaira, melytől főkép az különbözteti meg, hogy az utób­270

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék