Acta Botanica 20. (1974)

1974 / 1-2. szám

ACTA ВОTANICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS К I ADÓ ti 1 V A T A L : 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Botanica német, angol francia és orosz nyelven közöl értekezési kt I a bota­nika tárgyköréből. Az Acta Botanica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füze! alkot éven­ként egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Botanica, Budapest 502, Postafiók 24, Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf 24. Bankszámla 215.11428), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankszámla 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Botanica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der botanischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Botanica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Botanica, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: $ 32.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussenhandels-Unternehmen »Kultúra« (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék