Acta Chimica 40. (1964)

1. szám

ACTA CHIMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK IDEGEN NYELVŰ KÖZLEMÉNYEI SZE ПК ESZTI CSŰRÖS ZOLTÁN TECHNIKAI SZERKESZTŐK FINÁLY ISTVÁN és DEÁK GYULA Az Acta Chimica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a kémiai tudományok köréből. Az Acta Chimica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, egy-egy kötet ncg\ füzet­ből áll. Évente átlag négy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok a szerkesztőség címére (Budapest 112, postafiók 39) kül­dendők. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. A szerkesztőség kéz­iratokat nem ad vissza. Az Acta Chimica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest V. Alkotmány utca 21- Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest I. Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak kül­földi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Chimica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der chemischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Chimica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Vier Hefte bilden einen Band. Jährlich erscheinen 4 Bände. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Chimica Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest I. Fő utca 32. Bankkonto No. 43-790. 057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék