Acta Ethnographica 23. (1974)

1974 / 1. szám

ACTA ETHNOGRAPHICA AMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Ethnographica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a néprajztudományok köréből. Az Acta Ethnographica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg 20—30 ív terje­delemben, több füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők: Acta Ethnographica, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankszámla: 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Ethnographica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Volks­und Völkerkunde in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Ethnographica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band von 20—30 Bogen. Im allgemeinen erscheint jährlich ein Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Ethnographica, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Kedaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementsspreis pro Band: $ 32.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankkonto No. 218-10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék