Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 1. (1957)

ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE REDIGIT J. TURÓCZI—TROSTLER Az Acfa Litteraria, a Magyar Tudományos Akadémia idegennyelvű irodalom­történeti folyóirata tudományos értekezéseket közöl tárgyköréből, s ennek kereté­ben elsősorban is a világ- és magyar irodalom kiemelkedő képviselőivel, valamint a fontosabb irodalmi iskolákkal és irányokkal (humanizmus, felvilágosodás, romanti- cizmus stb.) foglalkozik. Évente egy kötet jelenik meg, kb. 20—25 ívnyi terjedelemben. Közlésre szánt kéziratok az alábbi címre küldendők: Acta Litteraria Budapest 62, Postafiók 440 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztői és kiadói levelezés. Az Acfa Litteraria előfizetési ára belföldre 80,— Ft, külföldre pedig 110,— Ft. Megrendelhető: a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest 62, Postafiók 440, Bankszámla: 05-915-111-44), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv- és Hír­lap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62. Postafiók 149) vagy külföldi képvise­leteinél és bizományosainál. Les Acta Litteraria de l’Académie Hongroise des Sciences publient des mé­moires du domaine de l’histoire littéraire, en français, allemand, anglais et russe, surtout sur les grandes personnalités de la littérature mondiale de même que sur les principales écoles littéraires (Humanisme, «Lumière». Romantisme, etc.). Les Acta Litteraria sont publiés en volumes de 300 à 400 pages par an. On est prié d’envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l’adresse suivante: Acfa Litteraria Budapest 62, Postafiók 440. Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse. Le prix de l’abonnement est de $ 6,00 par volume. On peut s’abonner à l’Entreprise pour le commerce extérieur de livres et jour­naux Kultura (Budapest 62, РОВ 149) ou à l’étranger chez tous ses représentants ou dépositaires.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék