Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 3. (1960)

ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE EEDIOIT J. TURÓOZI-TROSTLER Az Acta Liueraria, a Magyar Tudományos Akadémia idegennyelvű irodalom- történeti folyóirata tudományos értekezéseket közöl a magyar és az európai irodalom- történet tárgyköréből s ennek keretében a magyar és az európai irodalmak kapcso­latairól (középkor, humanizmus, felvilágosodás slb.), a magyar írók és költők világ- irodalmi helyétől és jelentőségéről, beszámol kutatásaink eredményeiről, könyvismer­tetéseket közöl. Évente egy kötet jelenik meg, kb. 20—25 ívnyi terjedelemben. Közlésre szánt kéziratok az alábbi címre küldendők : Acta LiUeraria Budapest í>03, Postafiók 24 Ugyanerre a cinné küldendő minden szerkesztői és kiadói levelezés. Az Acta LiUeraria előfizetési ára belföldre 80,— Ft, külföldre pedig 110,— Ft- Megrendelhető : a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V. Alkotmány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-40), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, Postafiók 149) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Acta LiUeraria, revue en langues étrangères (en français, allemand, anglais, russe ou italien) de l’Académie Hongroise des Sciences, publie des études scientifiques sui­des sujets concernant l’histoiie de la littérature hongroise et européenne, leurs rap­ports au cours des siècles (moyen âge, humanisme, siècle des lumières, etc.), sur la place occupée par les écrivains et poètes hongrois dans la littérature mondiale. La revue rend compte des recherches des historiens littéraires hongrois ot passe en revue les publications récentes. Les Acta LiUeraria sont publiés en volumes do 400 á 500 pages par an. On est prié d’envoyer les manuscrits destinés â la rédaction à l’adresse suivante : Acta LiUeraria Budapest 602, Postafiók 24 Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse. Le prix de l’abonnement est de 110 forints par volume. On peut s’abonner è l’Entreprise pour le commerce extérieur de livres et journaux Kultura (Budapest 62, Postafiók 149) ou à l’étranger chez tous ses représentants ou dépositaires.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék