Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 14. (1972)

1972 / 1-2. szám

ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCI ENTI ARUM HUNGARICAE FŐSZERKESZTŐ TOLNAI GÁBOR SZERKESZTŐ TÖRÖK ENDRE Az Acta Litteraria, a Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű irodalom- történeti folyóirata tudományos értekezéseket közöl a magyar és az európai irodalom- történet tárgyköréből s ennek keretében a magyar és az európai irodalmak kapcso­latairól (középkor, humanizmus, felvilágosodás stb.), a magyar írók és költők világ- irodalmi helyéről és jelentőségéről, beszámol kutatásaink eredményeiről, könyvismer­tetéseket közöl. Évente egy kötet jelenik meg, kb. 30 ív terjedelemben. Közlésre szánt kéziratok az alábbi címre küldendők: Acta Litteraria Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztői és kiadói levelezés. Megrendelhető: a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkot­mány u. 21. Bankszámla: 05-915-111-46), a külföld számára pedig a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest 62, Postafiók 149) vagy külföldi kép­viseleteinél és bizományosainál. Acta Litteraria, revue en langues étrangères (en français, allemand, anglais, russe ou italien) de l’Académie des Sciences de Hongrie, publie des études scientifiques sur des sujets concernant l’histoire de la littérature hongroise et européenne, leurs rap­ports au cours des siècles (moyen âge, humanisme, siècle des Lumières, etc.), sur la place occupée par les écrivains et poètes hongrois dans la littérature mondiale. La revue rend compte des recherches des historiens littéraires hongrois et passe en revue les publications récentes. Les Acta Litteraria sont publiés en volumes de 400 à 500 pages par an. On est prié d’envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l’adresse suivante: Acta Litteraria Budapest 502, Postafiók 24. Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse. Le prix de l’abonnement est de $ 16,00 par volume. On peut s’abonner à l’Entreprise pour le commerce extérieur de livres et journaux Kultúra (Budapest 62, Postafiók 149) ou à l’étranger chez tous ses représentants ou dépositaires.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék