Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 24. (1982)

1982 / 1-2. szám

ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE FŐSZERKESZTŐ TOLNAI GÁBOR SZERKESZTŐ KULIN KATALIN Az Acta Litteraria, A Magyar Tudományos Akadémia idegen nyelvű irodalom- történeti folyóirata, tudományos értekezéseket közöl a magyar és az európai irodalom­történet tárgyköréből s ennek keretében a magyar és az európai irodalmak kapcso­latairól (középkor, humanizmus, felvilágosodás stb.), a magyar írók és költők világ- irodalmi helyéről és jelentőségéről, beszámol kutatásaink eredményeiről, könyvismer­tetéseket közöl. Évente egy kötet jelenik meg, kb. 30 ív terjedelemben. Közlésre szánt kéziratok az alábbi címre küldendők: Acla Litteraria Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztői és kiadói levelezés. Megrendelhető: a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla: 215-11448), a külföld számára pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Válla­latnál (1389 Budapest 62, P. O. B. 149) vagy külföldi képviseleteinél. Acta Litteraria, revue en langues étrangères (en français, allemand, anglais, russe ou italien) de l’Académie des Sciences de Hongrie, publie des études scientifiques sur des sujets concernant l’histoire de la littérature hongroise et européenne, leurs rapports au cours des siècles (moyen âge, humanisme, siècle des Lumières, etc.), sur la place occupée par les écrivains et poètes hongrois dans la littérature mondiale. La revue rend compte des recherches des historiens littéraires hongrois et passe en revue les publications récentes. Les Acta Litteraria sont publiés en volumes de 400 à 500 pages par an. On est prié d’envoyer les manuscrits destinés à la rédaction à l’adresse suivante: Acta Litteraria Budapest 502, Postafiók 24. Toute correspondance doit être envoyée à cette même adresse. On peut s’abonner à l’Entreprise du Commerce Extérieur « Kultúra » (1389 Buda­pest 62, P. O. B. 149) ou chez représentants à l’étranger.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék