Acta Medica 29. (1972)

1972 / 1-2. szám

ACTA MEDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Medica német, angol, francia és orosz nyelven közöl tudományos értekezéseket az orvostudomány köréből. Az Acta Medica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Medica Dr. Stark Ervin 1083 Budapest Szigony u. 43. 9 P.O.B. 67 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf, 24. Bankszámla: 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél, bizományosainál. Die Acta Medica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der medizinischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Medica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden1 Acta Medica 1083 Budapest Szigony и. 43. 9 P.O.B. 67 An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korresponden zu richten. Abonnementspreis pro Band: $ 24.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék