Acta Medica 39. (1982)

1982 / 1-2. szám

ACTA MEDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: H- 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Medica német, angol, francia és orosz nyelven közöl tudományos értekezéseket az orvostudomány köréből. Az Acta Medica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Medica Dr. Papp Miklós Ы-1083 Budapest, Szigony u. 43. H-1450 Budapest 9, P.O.B. 67 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megrendelhető a belföld száméra az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla: 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149, Bankszámla 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél. Die Acta Medica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Medica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Medica H-1083 Budapest, Szigony и. 43. H-1450 Budapest 9. P.O.B. 67 An die gleiche Anschrift ist jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten Bestellbar bei »Kultura« Außenhandelsunternehmen (H-1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankkonto Nr. 218.10990) oder seinen Auslandsvertretungen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék