Acta Orientalia 30. (1976)

1. szám

ACTA ORIENTALIA A MAGYAR TUDOMÂNYOS AKADÉMIA ORIENTALISZTIK AI KÔZLEMÉNYEI SZEB.KESZTÔSÉG ÉS KIADÖHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÄNY UTCA 21 Az Acta Orientalin orosz, francia, angol és némot nyelvon közül értekezéseket az orientalisztika kôrébôl. Az Acta Orientalin vältozö terjedelmü füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlesre szânt kéziratok, lehetöleg géppel îrva, a következß cimre küldendök: Acta Orientalin, Budapest 502, Postajiok 24. Ugyanorre a cimre küldendö minden szorkesztôségi 68 kiadôhivatali Ievelezés. Megrendelhetô az Akadémiai Kiadônâl (1363 Budapest Pf. 24 Bankszämla 215-11488), a külföld szâmdra podig a ״Kultiira” Könyv és Hirlap Külkereskedelmi Vüllalatnäl (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszamla: 218-10990) vagy külföldi kép- viseleteinél és bizomànyosainàl. Die Acta Orientalin veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Orienta- listik in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Orientalin erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bildon einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Orientalia, Budapest 502, Postajiok 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: $ 32,00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kiiltüra« (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankkonto 218-10990) oder bei soinen Auslandsver- tretungen und Kommissionären.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék