Acta Orientalia 32. (1978)

3. szám - Critica - L. H. D. Gordon-F. J. Shulman: Doctoral Dissertations on China (A. Hernádi–K. Mészáros) - F. J. Shulman: Doctoral Dissertations on Japan and Korea 1969–1974 (A. Hernádi–K. Mészáros)

CMTICA 384 [Relations of Land Property in China of the Chou Period] TÔKE1 Ferenc, Müfajelmélet Kindban a III—VI. szdzadban (Liu Hie elmelete a költöi müjajokrôl). 1965. 513 p. ас. doct. [Genre Theory in China in the 3th—6th Centuries; Lie Hsieh’s Theory of the Poetic Genres] Ueay Géza, Kelet-Tibet nyelvjdrdsainak oaztdlyozdsa. Adalékok a tibeti nyelvjdrds kutatdshoz. 1948. doct. [Classification of East-Tibet’s Dialects. Data to the Research of Tibetan Dialectology] Ueay Géza, Tanulmdnyok a kirâlykori és a kései tibeti tôrténetiràa kapcsolatdrôl. 1968. 187 p. cand. [Studies on the Con- nections of Tibetan Historiography in the Royal Age and in the Later Period] Abbreviations used: doct. = university doctoral dissertation, cand. = dissertation of candidate degree, ac. doct. = disser- tation of academic doctoral degree. Andrds Hernddi—Klâra Mészâros vizsgdlatdnak alapjai. 1970. ac. doct. [Outlines of the Investigation of Altaic Language Affinity] SAbközi Alice [Kônya Albertné], Еду pre- klasszikus nyelvi emlék : a mongol Vajracchedikä. 1971. doct. [A Pre- classical Linguistic Monument: the Mongolian Vajracchedikä] Tatar Maria Magdolna, A mongol nép- valldsi szövegek problémdi. A hegyek és obôk kultusza. 1972. doct. [Problems of Texts Concerning Mongolian Folk Religion. Cult of the Mountains and Obos] Terjék Jôzsef, A tibeti ’Jans-blun szutra tunhuangi tôredékei. 1970. doct. [Tun- huang Fragments of the Tibetan ’Jans- blun Sutra] TorontAli Sândor, Japan—magyar keres- kedelmi kapcsolatok perspektivdja. 1965. 92 p. doct. [Perspectives of Japanese- Hungarian Commercial Contacts] TÔKE1 Ferenc, Földtulajdonviszonyok a Gsou-kori Kindban. 1956. 127 p. cand. Acta Orient. Hung. XXXII. 1978

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék