Acta Technica 3. (1952)

1-2. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. V., ALKOTMÁNY-UTCA 21 Az Acta Technica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. Évenként két kötet jelenik meg m'ntegy 75 ív terjedelemben. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány-utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Bankszámla; 45-790-057-50-032 sz.), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Technica« публикует трактаты из области технических наук на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Technica« выходит отдельными выпусками разного объёма. Несколько выпусков составляют один том. Ежегодно выходит два тома, всего объёмом в 75 печатных листов, j Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 440. (Венгрия, Будапешт 62, п/я 440.) По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации. Подписная цена »Acta Technica«— ПО форинтов за том. Заказы в стране принимает Akadémiai Kiadó (V., Alkotmány-utca 21. Текущий Счёт № 04-878-111-48), а для заграницы, предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, VIII., Rákóczi-út 5. Текущий счёт № 45-790-057-50-032), или его заграничные предста­вительства и уполномоченные. ACTA TECHNICA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék