Acta Technica 15. (1956)

1-2. szám

ACTA TECHNICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21 Az Acta Technica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. Évenként 2—4 kötet jelenik meg. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 410. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként belföldre 80, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin út 21. Bankszámla : 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Acta Technica» публикуют трактаты из области технических наук на русском, французском, английском и немецком языках. «Acta Technica» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько вы­пусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Technica, Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена «Acta Technica» 110 форинтов за том. Заказы принимает пред­приятие по внешней торговле книг и газет «Kultura» (Budapest, VI., Sztálin út 21. Текущий счет Ne 43-790-057-181), или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék