Acta Technica 92. (1981)

1-2. szám

ACTA TECHNICA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG GESZTI P. OTTÓ, KÉZDI ÁRPÁD, PROHÁSZKA JÁNOS, VÁMOS TIBOR Az Acta Technica angol, francia, német és orosz nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Technica 1051 Budapest, Münnich Ferenc u. 7, Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóbivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11448), a külföld számára pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla: 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Technica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der technischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Technica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Vier Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Technica H-1051 Budapest Münnich Ferenc и. 7. Ungarn An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Schriftleitung und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Bestellbar bei »Kultura« Außenhandelsunternehmen (H-1389 Budapest 62, P.O.B. 149, Bankkonto Nr. 218-10990) oder seinen Auslandsvertretungen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék