Bölcseleti Közlemények 9. (1943)

301015 BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 9. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQU1NÓI SZENT TAMÁS TÁRSASÁG XII. Pius pápa Őszentsége üzenete a jubiláló Aquinói Szent Tamás Társaságnak ._ ....................................... 1 Ke cskés Pál: Visszapillantás ötven évre ......................... 4 Ho rváth Sándor: Az eszmei magvak (rationes seminales) Szent Tamás világnézetében ... ............................... 14 Sza rnék József: Az indukció elmélete................-................. 28 W olsky Sándor: Származásiam elgondolások a keresztény bölcseletben és a mai élettudományban ................... 49 Er őss Alfréd: Az emberi személy problémája................... (38 R ezek S. Román: Szempontok és adatok Prohászka «berg­sonizmusához» ... ... ...................................* ... — 97 A z Aquinói Szent Tamás Társaság működése ................ 122 S zemle ._................ .................................— ... — ... 125 ir odalom. Ismeret- és tudományelmélet 148. — Metafizika 151. — Vallásbölcselel 16(3. — Lélektan 174. — Esztétika 184. — Társadalom- és jogbölcselet 189. — Bölcselettörténet 197. Inhaltsangabe — Résumé............................................................... laHKMSBBNaaaaaiiraaBaDBiiai iairaxiNa«Biiisa»KaifacaN' laaaaaaaaaaBBaaaaaaaai .. 210 iBBBaiaaaMaaaaagiaaaaaltt BUDAPEST STÉPHANEUM NYOMDA 1943

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék