Bölcseleti Közlemények 11. (1948)

Horváth Sándor 0. P.: Az értelmi fény ............................ 1 Zem plén György: A modern fizikai világkép bölcseleti jelentősége ... 12 Kempelen Attila: A skolasztikus «anima»-fogalom és az újabb élettudományi kutatás............................................. 23 Erőss Alfréd: A lelkiismeret szabadsága............................ 34 | B oér Miklós: A népszuverenitás eszméje a késői közép­kor irodalmában ................... 40 \ Jajczay János: Szent Tamás a művészetben .................. 56 I Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése..................... 60 j Szemle. Az exisztencializmus a római tomista-kongresszuson. — Sorsanalízis ... 65 Irodalom ......................................... 73 1 Résumé ............ 83 B ÖLCSELET] 11. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ QU1NÓ1 SZENTTAMÁS TÁRSASÁG BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1948 KÖZLEMÉNYEK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék