Vasi Szemle 1994 (48. évfolyam, 1-4. szám)

1994 / 3. szám - EMLÉKEZÉS - Hegedűs Ferenc: Szegény újságíró kisiparos - Fehér Károly

HEGEDŰS FERENC Szegény újságíró kisiparos FEHÉR KÁROLY A megismerkedésem vele részletekben, fokozatosan történt. Először csak a nevével ismerkedtem meg. Ez VII-VIII. gimnazista koromban, 1918 forradalmi őszén és az izgalmas fordulatokban bővelkedő 1919-es esztendőben történt. Ekkor szoktam rá a rendszeres újságolvasásra, amibe a helyi lapok átböngészése is beletartozott. Persze addig is olvastam újságokat, sőt talán túlságosan is sok pénzt és időt ál­doztam rájuk, de csak a pesti újságok érdekeltek és azokban sem híreket kerestem. A Magyarország vasárnapi számait például Tömörkény novelláiért és Krúdy Gyula va­sárnapi leveleiért vettem meg. Hétköznap csak akkor adtam pénzt a Magyarországért, ha interpellációs nap volt a T. Házban. Urmánczy Nándor meg a többi függetlenségű honatya interpellációit ökölbe szorított kezekkel olvastam. Ezek a k.u.k. hadvezetőség magyarellenes intézkedéseit leplezték le. A néppárti Huszár Károly a hadiszállítók gazságai miatt interpellált. Ezek az interpellációk viszont az Alkotmányban voltak a legbővebben olvashatók. A Budapesti Hírlap vasárnapi számaiban Sipulusz-tárca csá­bított. De az igazi olvasmányt nem ezek, hanem a vitriolos hangú hetilapok: a Pesti Futár, Az Ember, a Vágóhíd és Milotay István Új Nemzedéke szolgáltatták. A pálya­udvari újságpavilonban jóformán az én kedvemért tartották ezeket a lapokat. Ha én nem mentem értük, Lukácsné küldhette őket vissza makulatúrának... A forradalmak Szombathely állóvizeit is megkavarták. Évtizedeken át megszokott nevek viselői tűntek el a süllyesztőben, aki tudni akarta, kik a hatalom birtokosai vagy ki a vívát a népgyűléseken, elég sűrűn új neveket memorizálhatott. Ha nem akartam éppen a szombathelyi és megyei dolgokban analfabéta maradni, a pesti hetilapok mel­lett olvasgatnom kellett a helyi lapokat is. Hát ezekben ismerkedtem meg Fehér Károly nevével, aki körülbelül ugyanakkor, az első világháború végén került Szombathelyre. Jól tessék disztingválni: még nem az írásaival, csak a nevével ismerkedtem. Még­pedig olyan hírekből, hogy a szombathelyi újságíróknak a forradalmak alatt tanúsított magatartását bizottság vizsgálta felül és ez az újságírók zömét igazolta. Az igazoltak sorában volt Fehér Károly is. Ha időközben elfeledtem volna a nevét, másik hír újra az eszembe juttatta: igazolás ide, igazolás oda: az ügyészség vádat emelt az egyik, a Vasi Vörös Újságba írott cikke miatt. Aztán a harmadik hír: az ötös tanács nem látott izgatást az ügyészség által inkriminált cikkben és Fehér Károlyt felmentette. Végül a negyedik hír: a szombathelyi sajtónak nagy hiányossága volt, hogy nem volt hétfői lapja Nos, most ez a hiányosság megszűnik: Fehér Károly, a kitűnő tollú hírlapíró Nyugati Újság címen megindítja az úttörő hétfői lapot. Az írás a szerző hagyatékából maradt fönn. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szíves hozzájárulásával közöljük halálának 30. évfordulója alkalmából. A szerk. 403

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék