Kornis Gyula: A lelki élet ismertetése tekintettel a nevelés feladataira - tanító- és tanítóképző-intézetek számára (Budapest, 1912)

A LELKI ÉLET ISMERTETÉSE TEKINTETTEL A NEVELÉS FELADATAIRA TANÍTÓ- ÉS TANÍ TÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK SZÁMÁRA AZ ÚJ TANÍTÁSTERV ÉS UTASÍTÁSOK SZERINT IRTA Dï KORNIS GYULA BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA igni Ára 2 K 60 f. .■-'1 ■ Á '• J : l! .4. ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék