Toldy Ferenc (szerk.): Tizenhatodik századbeli magyar történetírók. régi kiadások és kéziratok után Újabb nemzeti könyvtár. Harmadik folyam (Budapest, 1854)

ÚJABB NEMZETI KÖNYVTÁR. HARMADIK FOLYAM. KIADJÁK ÜRMÉNYl JÓZSEF, KAZINCZY GÁBOR, ZSEDÉNYI EDVÁRD, B. EÖTVÖS JÓZSEF, TOLD Y FERENC, ERDÉLYI JÁNOS, GHYCZY IGNÁC, JÓKAI MÓR, REGULY ANTAL, FÁY ANDRÁS, B. KEMÉNY ZSIGMOND, SOMS1CII PÁL, HUNFALVY PÁL, CSENGERY ANTAL, VIDA KÁROLY ÉS FÉNYES ELEK. :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék