Than Károly: A szénéleg-kénegről (Értekezések a természettudományok köréből, 1/7., 1867)

A SZÉNÉL EG-KÉNEGRŐL. THAN KAROLY, LEV. TAGTÓL. MÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY КОШш! KIADJA A MAdVAU TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ ü S Z T Á L Y It E N D E L E T É В 0 L 8ZK1IKKSZI1 GREGUSS GYULA I.KVKI.BZŐ TAG. ■ " - ------------------S*' - ■ ---------- ' ■" ‘ * “ _____________' I' IC ■ VII SZÁM. P EST, KGGKNIlBllGKIt FKRDINAND MAGVAK AKADÉMIAI KÖNVVArIISNAL. 1867.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék