Scheiber S. H.: A kettős torzszülés boncztana (Értekezések a természettudományok köréből, 2/7., 1870)

ÉRTEKEZÉSEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magvak Tüdományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁII. A KETTŐS TORZSZÜLÉS В ON CZ TANA. IRTA S A M. TUDOM. AKADÉMIA EMIJE TERJESZTETTE SCHEIBER S. H. OUVOSTUDOR, A IJUKURE8ZTI KÖZKÓRHÁZNAK UONCZNOKA, ÉS AZ OTTANI ORVOSEGYETEM KŰUnONCZTANI DOLGOZDÁJÁNAK FŐNÖKE. 4 KŐNYOlVIATU ÁBRÁVAL. — ^ Ár. 30 kr. PEST, 1870. EGGENBERGER FERDINAND M. AKAD. KÖNYVKERESKEDÉSE. (koU'MANN Ért MOI.nAu.) 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék