Dr. Hirschler Ignácz: Adat a szruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismeretéhez (Értekezések a természettudományok köréből, 3/4., 1872)

Eddig külön megjelent ERTEKEZÉSE К a mathematikai tudományok köréből. Első kötet. I. >S z i 1 у Kálmán. A mechanikai hö-elméleteinek általános alakjáról. Székfoglaló ...................................................................................... 15 kr. I I. II u n у a d у Jenő. A pólus és a polárok. A viszonyos polárok elve. 30 kr. III. Vész János Ármin. Biztosítási kölcsön (uj életbiztosítási nem) 30 kr. IV. Krujpér István. A Schwerdt-féle Comparator módosított alkalmazása 15 kr. V. Vész János Ármin. Legrövidebb távolok a körkúpon. Székfoglaló. 20 kr. VI. Tóth Ágoston Rátáéi. Az európai nemzetközi fogmérés és a körébe tar­tozó geodaetai munkálatok . ..............................................30 kr. VII. Kruspér István. A párisi meter-prototyp . .... 10 kr. ЛТП. К önig Gyula. Az elliptikai függvények álkalmazásáról a magasabb foka egyenletek elméletére .... ...........................24 kr. I X. M ur m a n n Ágost. Európa (bolygó elemei annak tiz első észlelt szemben­állása szerint............................................................................................25 kr. X. Szily Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai hö-elmélet| máso­dik fő tétele . . .................................................................. 10 kr. X I. Tóth Ágoston. A földkópkészités jelen állása, a mint az képviselve volt az antwerpeni kiállításon. Két táblával.......................................40 kr. M ásodik kötet. 1872. I. M u r m a n n Ágost. Freia bolygó feletti értekezés . . . .70 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék