Than Károly: Közlemények a magy. kir. egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 3/6., 1873)

ERTEKEZESE [ESZETTUDOMÁNYOK Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL l SZKRKKSZTI ' SZA BÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR. III. KÖTET. VI. SZÁM. 1872. KÖZLEMÉNYEK A MAGY. К ÍR EGYETEM VEGYTANI INTÉZETÉBŐL. SAJÁT MAGA, VALAMINT DI! LENGYEL BÉLA és D'<- ROHRBACH KÁLMÁN, RÉSZÉI.ÖL ELŐTERJESZTETTE TH A N KÁRÖ L Y, KKNDES TAG. Ára 10 kr. PEST, 1873. EGGENBERGER-FÉLE AKAD. KÖNYVKERESKEDÉS. (Hoffmann és Molnár.) i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék