Abt Antaltól: A Pesti egyetem ásványtárában levő földpátok jegeczsorozatai és az idevonatkozó két jegeczrendszer (Értekezések a természettudományok köréből, 3/15., 1873)

E R T E К E Z E S E К RMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Martak Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZKKKKSZTI SZABÓ JÓZSEF, TX / i OSZTALYTITKAR. 1 ^ s ______________ ________________\Л a-----§1____ I II. KÖTET. XV. SZÁM. 1873.\ _________________________________V ^>y-------­A PESTI EGYETEM ÁSYÁHYTÁRÁBiN LEVŐ FÖLDPÁTOK JEGECZSOROZATAI ÉS AZ IDEVONATKOZÓ KÉT JEGECZRENDSZER, A BT ANTALTÓL. (Három tábla rajzzal ) BUDAPEST, 1873. EGGENBERGER FERDINAND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. (HOFFMANN К8 MOLNÁR.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék