Welkow Sándor: Beryllium és aluminium kettős sók (Értekezések a természettudományok köréből, 5/3., 1874)

E R T E К E Z É S E К .MÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Maotar Tudományos Akadémia. III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR. У. KÖTET. III. SZÁM. 1874. (А IV. köt. VII. száma: »Frivaldszky: Téhelyröpliek futonczféléi« az V. köt. II. számának tekintendő.) BERYLLIUM Ü ALUMINIUM KETTŐS SÓK. KÖZLI WELKOW SÁNDOR. (Előadatott a III. osztály ülésén 1874. május II.) BUDAPEST, 18 7 4. EGGENBERGKB FERDINAND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. (Hoffmann és Molnár.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék