Kenessey Albert: A vizből való élet- és vagyonmentés és eszközei (Értekezések a természettudományok köréből, 5/7., 1875)

É R T E К E ZÉSE К A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZKUKKSZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR. У. KÖTET. VII. SZÁM. 1874. A VÍZBŐL VALÓ ÉLET- ÉS VAGYONMENTÉS ÉS ESZKÖZEI. KENESSEY ALBERT I.. TAGTÓL. (Felolvastatott a III. osztály ülésén 1874. okt. 12.) _ K UDAPEST, 1875. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Az Akadémia bérházában.) J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék