Koch Antal: A rakováczi sanidintrachyt (?) és földpátjának vegyelemzése (Értekezések a természettudományok köréből, 5/11., 1875)

É R T E К E Z É S E К A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Maoyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZKHKK8ZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR. V. KÖTET. XI. SZÁM. 1874. A RAKOYÁCZISANIDINTRACHYT (? ÉS FÖLDPATJANAK VEGYE LEMZESE. КОСИ ANTAL. EGYETEMI TANÁRTÓL KOLOZSVÁRT. (Felolvastatott а III. osztály ülésén 1874. dec. 4.) BUDAPEST, 1875. A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Az Akadémia bérházában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék