Érkövy Adolf: Emlékbeszéd Török János levelező tag felett (Értekezések a természettudományok köréből, 6/3., 1875)

f ~ É R T E К E Z É S E К A TERMÉSZET TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Maoyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZKRKKSZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLVTITKÁU. VI. KÖTETI'. III. SZÁM. 1875. EMLÉKBESZÉD TÖRÖK JÁNOS LEVELEZŐ TAG FELETT. ÉIIKÖVY ADOLF I.. TAGTÓL. I (Elöadatott a m. t. Akadémia összes ülésén 1875 márczius 22.) BUDAPEST, 1875. A M. TDD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALÁBAN. (Az Akadémia bérházában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék