Than Károly: Nyolcz közlemény a M. K. Egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 6/12., 1876)

E R T E К E Z E S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, ŐSZTÁL Y TIT К ÁR. VI. KÖTET. XII. SZÁM. 1875. NYOLCZ KÖZLEMÉNY A M. K. EGYETEM VEGYTANI INTÉZETÉBŐL. KLÓT ÉRJ ESZ i ETTE THAN KÁROLY, R. TAG. (A Ш-ik osztály ülésén 1875. april 12.) I. A borszéki »Fő-küt« vegyelemzése Than Károlytól? II. A borszéki »Boldizsár-küt« vegyelemzése Lengyel Bélától. III. A borszéki »Kossuth-kút« vegyelemzése Dr. Rohrbach Kálmántól. IV. A borszéki »Erdei-küt« vegyelemzése Dr.Rik Gusztávtól. Y. A borszéki »László-kút« vizének vegyelemzése Dr. Schop­per Gyulától. YI. A borszéki »LTj lobogó« fürdő vizének vegyelemzése Dr. Rohrbach Kálmántól. Y1I. A borszéki »Uj sáros fürdő vizének vegyelemzése Dr. Rik Gusztávtól. VIII. A légecssav mennyiségi meghatározásának módszere, de Heerdegen Lajostól. — ^ Аг» 30 kr. BUDAPEST, 187 6. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék