Haberern Jonathan: Báró Prónay Gábor emléke (Értekezések a természettudományok köréből, 7/2., 1876)

E R T E К E Z E S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyab Tudományos Akadémia. A Iií. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁK. VII. KÖTET. II. SZÁM. 1876. BÁRÓ PRÓNAY GÁBOR EMLEKE. IIABEU EKN JON ATM AN, LEV. TAGTÓL. (Felolvasta az Akadémia összes ülésén 1876. február 18-án.) Ár» 12 kr. )>■— BUDAPEST, 1876. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ «HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) V_

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék