Dr. Thanhoffer Lajos: Négy közleméyn a M. K. Állatorvosi Tanintézetből (Értekezések a természettudományok köréből, 7/4., 1876)

E R T E К E Z E S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁH. VII. KÖTET. IV. SZÁM. 1876.i NÉGY KÖZLEMÉNY A M. К. ÁLLATORVOSI TANINTÉZETBŐL. BEMUTATJA D«- THANHOFFER LAJOS. A M. К1П. ÁI.I.ATORVOSÍ TANINTÉZETEN AZ ÉLETTAN S TERMÉSZETTAN NY. R S Л M. K. EGYETEMEN A SZÖVETTAN M. TANÁRA. (А Ш. osztály ülésén 1876. jan. 10.) I. A zsír első útja. Rajzzal két táblán. Dr. Thanhof- fer Lajostól. II. A csigolya közti duczsejtek szerkezetéhez. Rajzzal egy táblán. Dr. Tlianlioffer Lajostól. III. Nedvutak az ütérfalakban 2 színes ábrával. Dr. Thanhoffer Lajostól. IV. Adalék az ideg-állomány vizsgálatához. Rajzzal egy táblán. Krausz Károlytól. / —I) Ír» 50 kr. BUDAPEST, 187(5. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék