Balogh Kálmán: Az agy befolyásáról a szívmozgásokra (Értekezések a természettudományok köréből, 7/10., 1876)

É 11 T E К E Z É S E К A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÍ.LYTITKÁR. AZ AGY BEFOLYÁSÁRÓL A SZÍVMOZGÁSOKRA. i BALOGH KÁLMÁN LEV. TAGTÓL. (ElÖadatott a III. osztály ülésén 1876. május 8-kán.) BUDAPEST, 1876. A M. TŰD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) / > ______________________________________1-4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék