Dr. Fabinyi Rudolf: Két Isomér monobromnitronaphthalinról (Értekezések a természettudományok köréből, 7/11., 1876)

ÉRTEK EZ ESEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBQfc. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. “' y&aJ A III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF. ŐSZ TAI.YTITKÁH. VII. KÖTET. XI SZÁM. 1876. KÉT ISOMÉR MONÖBRÖimONÁPHTHALINROL ELŐLEG US TUDÓSÍTÁS Dr- FABINYI RUDOLFTÓL. (Beterjesztette Nendtvlcli K. ;i III. osztály ülésén 1876. jmi. ?2.) BUDAPEST, 1ST G. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ HIVATALA. (Az Akadémia épületében )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék